1/10/17

μονολεκτικό


αυτά
που
αφήσαμε
αυτά
που
αφήνουμε
στη
θέση
των
άλλων
αυτά
όλα
μετά
το
μετά
γυρίζουνε
πίσω
και
μας
τρώνε